Regulamin konkursu „ Kobieca sesja zdjęciowa studyjna „

1. Organizatorem konkursu jest Fim-Pro Fotografia Dariusz Podgórski, Grzegorzewice Ul. Malownicza 7 , 96-321 Żabia Wola, NIP 5222643244, zwany dalej organizatorem

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.10.2020 i trwa do 03.10.2020 Do godziny 19.00

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca dnia 3.10.2020

4. Konkurs jest skierowany do kobiet, które ukończyły 18 rok życia

Mieszkają do 40 km od Mszczonowa

5. Uczestnika konkursu, o którym mowa w regulaminie dokładnie opisuję punkt nr 4

6. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) polubić strony:

–  https://www.facebook.com/DariuszPodgorskiFotografia/

https://www.facebook.com/RenataPodgorskaMakeup/

https://www.facebook.com/StyLovewlosyBySylwia/

b) w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu zaprosić do zabawy 3 koleżanki

c) polubić post związany z konkursem

d) udostępnić publicznie post związany z konkursem

7. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu dowolną ilość razy.

8. Organizatorzy wyłonią zwycięzcę

9. Wygrywa jedna osoba

10. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci sesji zdjęciowej, sesja zostanie wykonana 5.10.2019 – o wyznaczonej godzinie przez organizatorów

11. Na potrzeby związane z realizacją konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora takich jak:

– imię i nazwisko

– Adres zamieszkania ( dotyczy zwycięzcy)

– Zdjęcie umieszczone w komentarzu, o którym mowa w punkcie 6. i podpunkcie b)

12. Zwycięzca wyraża zgodę na wykonanie sesji zdjęciowej i publikację zdjęć wykonanych podczas sesji zdjęciowej w ramach niniejszego konkursu

Miejscem publikacji, o której mowa wyżej:

– Tablica na stronie:

–  https://www.facebook.com/DariuszPodgorskiFotografia/

https://www.facebook.com/RenataPodgorskaMakeup/

https://www.facebook.com/StyLovewlosyBySylwia/

– Strona internetowa www.fim-pro.pl

13. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) poprawiania swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osobowych.

14. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

15. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Fim-pro Fotografia Dariusz Podgórski. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

16. 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, Wraz z późn. Zm.).

17. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.